Pin Dell 3558 3559 ZIN
Đăng ngày 27-11-2018 02:43:34 PM
Giá : 750.000 VND

- Điện Áp 10.5V - 11.1V - 14.5V
- Dung Lượng: 4400Mah - 5200Mah
- Tình Trạng: Pin ZIN hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành pin sài trên 1h

Pin Dell 3558 3559
Đăng ngày 27-11-2018 02:42:37 PM
Giá : 500.000 VND

- Điện Áp 10.5V - 11.1V - 14.5V
- Dung Lượng: 4400Mah - 5200Mah
- Tình Trạng: Pin Thay Thế hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành pin sài trên 1h

Dell Inspiron 5423 ZIN
Đăng ngày 20-03-2015 02:35:28 AM
Giá : 1.100.000 VND

- Điện Áp 10.5V - 11.1V - 14.5V
- Dung Lượng: 4400Mah - 5200Mah
- Tình Trạng: Pin Thay Thế hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành pin sài trên 1h

Dell Vostro V131
Đăng ngày 20-03-2015 02:32:15 AM
Giá : 450.000 VND

- Điện Áp 10.5V - 11.1V - 14.5V
- Dung Lượng: 4400Mah - 5200Mah
- Tình Trạng: Pin Thay Thế hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành pin sài trên 1h

Pin E6420 5420 5430
Đăng ngày 20-03-2015 02:29:39 AM
Giá : 550.000 VND

- Điện Áp 10.5V - 11.1V - 14.5V
- Dung Lượng: 4400Mah - 5200Mah
- Tình Trạng: Pin Thay Thế hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành pin sài trên 1h

Pin Dell 1535 1537
Đăng ngày 22-11-2014 11:10:33 AM
Giá : 350.000 VND

- Điện Áp 10.5V - 11.1V - 14.5V
- Dung Lượng: 4400Mah - 5200Mah
- Tình Trạng: Pin Thay Thế hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành pin sài trên 1h

Pin Dell A840 1014 1410
Đăng ngày 22-11-2014 10:59:53 AM
Giá : 350.000 VND

- Điện Áp 10.5V - 11.1V - 14.5V
- Dung Lượng: 4400Mah - 5200Mah
- Tình Trạng: Pin Thay Thế hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành pin sài trên 1h

Pin Dell E6400 E6410
Đăng ngày 22-11-2014 10:54:29 AM
Giá : 350.000 VND

- Điện Áp 10.5V - 11.1V - 14.5V
- Dung Lượng: 4400Mah - 5200Mah
- Tình Trạng: Pin Thay Thế hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành pin sài trên 1h

Pin Dell E4300 E4310
Đăng ngày 22-11-2014 10:47:04 AM
Giá : 350.000 VND

- Điện Áp 10.5V - 11.1V - 14.5V
- Dung Lượng: 4400Mah - 5200Mah
- Tình Trạng: Pin Thay Thế hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành pin sài trên 1h

Pin Dell E5400 E5500
Đăng ngày 22-11-2014 10:43:14 AM
Giá : 400.000 VND

- Điện Áp 10.5V - 11.1V - 14.5V
- Dung Lượng: 4400Mah - 5200Mah
- Tình Trạng: Pin Thay Thế hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành pin sài trên 1h

Pin Dell Studio 1450 1450n 1457 1458 1558R 0U600P P219P
Đăng ngày 20-11-2014 03:00:05 AM
Giá : 550.000 VND

Pin-Dell-Studio-1450-1450n-1457-1458-1558R-0U600P-P219P

Pin Dell N4010 4110 5110 3420
Đăng ngày 20-11-2014 02:53:53 AM
Giá : 350.000 VND

- Điện Áp 10.5V - 11.1V - 14.5V
- Dung Lượng: 4400Mah - 5200Mah
- Tình Trạng: Pin Thay Thế hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành pin sài trên 1h

Pin Dell Vostro 3300 3350
Đăng ngày 20-11-2014 02:14:09 AM
Giá : 350.000 VND

- Điện Áp 10.5V - 11.1V - 14.5V
- Dung Lượng: 4400Mah - 5200Mah
- Tình Trạng: Pin Thay Thế hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành pin sài trên 1h

Dell 3421 3521 3542 3543
Đăng ngày 20-11-2014 02:04:13 AM
Giá : 450.000 VND

- Điện Áp 10.5V - 11.1V - 14.5V
- Dung Lượng: 4400Mah - 5200Mah
- Tình Trạng: Pin Thay Thế hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành pin sài trên 1h

Pin Dell Vostro 3400 3500
Đăng ngày 07-03-2013 04:02:20 PM
Giá : 350.000 VND

- Điện Áp 10.5V - 11.1V - 14.5V
- Dung Lượng: 4400Mah - 5200Mah
- Tình Trạng: Pin Thay Thế hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành pin sài trên 1h

Pin Dell Vostro A840, A860, 1014, 1015, Insprion 1410 - 6cell OEM
Đăng ngày 17-06-2012 10:11:33 AM
Giá : 350.000 VND

Pin-Dell-Vostro-A840-A860-1014-1015-Insprion-1410-6cell-OEM

Pin Dell Vostro 1400, Insprion 1420 - 6cell OEM
Đăng ngày 17-06-2012 10:01:50 AM
Giá : 350.000 VND

Pin-Dell-Vostro-1400-Insprion-1420-6cell-OEM

Pin Dell Vostro 1500, 1720, Insprion 1520, 1720 - 6cell OME
Đăng ngày 17-06-2012 09:55:28 AM
Giá : 350.000 VND

Pin-Dell-Vostro-1500-1720-Insprion-1520-1720-6cell-OME

Pin Dell Vostro 1310, 1320, 1510, 1520, 2510 - 6cell OEM
Đăng ngày 17-06-2012 09:53:29 AM
Giá : 350.000 VND

Pin-Dell-Vostro-1310-1320-1510-1520-2510-6cell-OEM

Pin Dell Latitude D820, D830, D531, Precision M4300, M65 - 6cell OEM
Đăng ngày 17-06-2012 09:44:56 AM
Giá : 400.000 VND

Pin-Dell-Latitude-D820-D830-D531-Precision-M4300-M65-6cell-OEM

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây