LCD 12.5 Dell 7270 7250 7240
Đăng ngày 24-07-2022 04:12:03 AM
Giá : 1.200.000 đ

 
- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể chảy mực. 
 
 

LCD 15.6 slim 40pin FHD 144Z
Đăng ngày 24-07-2022 04:09:46 AM
Giá : 1.800.000 đ

 
- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể chảy mực. 
 
 

LCD 14.0 slim 30pin FHD F viền
Đăng ngày 24-07-2022 04:08:46 AM
Giá : 1.200.000 đ

 
- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể chảy mực. 
 
 

LCD 14.0 slim 30pin Full viền HD
Đăng ngày 24-07-2022 04:08:05 AM
Giá : 1.000.000 đ

 
- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể chảy mực. 
 
 

LCD 15.6 Slim 30pin FHD
Đăng ngày 24-07-2022 04:06:51 AM
Giá : 1.700.000 đ

 
- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể chảy mực. 
 
 

LCD 15.6 slim 30pin Fviền FHD
Đăng ngày 24-07-2022 04:02:32 AM
Giá : 1.250.000 đ

 
- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể chảy mực. 
 
 

LCD 15.6 30pin Full viền
Đăng ngày 24-07-2022 04:01:29 AM
Giá : 1.000.000 đ

- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể chảy mực. 

LCD 15.6 slim 30 chân
Đăng ngày 22-07-2022 08:09:00 AM
Giá : 1.000.000 đ

dùng cho các dòng máy: Dell,Sony,acer,asus Hp, lenovo TOshiba vvvv

- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể. 

LCD 14.0 slim 30 chân
Đăng ngày 22-07-2022 08:06:00 AM
Giá : 1.000.000 đ


dùng cho các dòng máy: Dell,Sony,acer,asus Hp, lenovo TOshiba vvvv

- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể. 

Màn Hình 14.0 Led Dày
Đăng ngày 22-07-2022 09:33:00 AM
Giá : 700.000 đ

dùng cho các dòng máy: Dell,Sony,acer,asus Hp, lenovo TOshiba vvvv

- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể. 

LCD 15.6 Led dày
Đăng ngày 22-07-2022 11:09:00 AM
Giá : 900.000 đ

dùng cho các dòng máy: Dell,Sony,acer,asus Hp, lenovo TOshiba vvvv

- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể. 

LCD 15.6 slim 40 pin
Đăng ngày 22-07-2022 11:06:00 AM
Giá : 1.100.000 đ

dùng cho các dòng máy: Dell,Sony,acer,asus Hp, lenovo TOshiba vvvv

- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể. 

LCD 15.4 WG CAO ÁP
Đăng ngày 17-06-2012 11:04:08 AM
Giá bán: Liên hệ

  • dùng cho các dòng máy: Dell,Sony,acer,asus Hp, lenovo TOshiba vvvv

    - Tình Trạng: hàng mới 100%
    - Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
    - Giá đã bôm gồm công lắp đặt
    - Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể. 

LCD 14.0 slim 40 chân
Đăng ngày 22-07-2022 10:50:00 AM
Giá : 1.000.000 đ

dùng cho các dòng máy: Dell,Sony,acer,asus Hp, lenovo TOshiba vvvv

- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể. 

LCD 13.3 SLIM 40PIN
Đăng ngày 17-06-2012 10:48:15 AM
Giá : 1.350.000 đ

dùng cho các dòng máy: Dell,Sony,acer,asus Hp, lenovo TOshiba vvvv

- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể. 

Màn hình 11.6 Slim 40pin
Đăng ngày 17-06-2012 10:33:07 AM
Giá : 950.000 đ

dùng cho các dòng máy: Dell,Sony,acer,asus Hp, lenovo TOshiba vvvv

- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể.

LCD 10.1 Slim 40pin
Đăng ngày 17-06-2012 10:27:21 AM
Giá : 850.000 đ

dùng cho các dòng máy: Dell,Sony,acer,asus Hp, lenovo TOshiba vvvv

- Tình Trạng: hàng mới 100%
- Bảo Hành: 06 Tháng 1 đổi 1
- Giá đã bôm gồm công lắp đặt
- Từ chối bảo hành, điểm chết dưới 5 điểm, cấn bể.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây