Pin Sony FE, FS, LA, LB, AR, C, FJ, N, S, SZ, Y Series, VGP-BPS2 Pin Sony FE, FS, LA, LB, AR, C, FJ, N, S, SZ, Y Series, VGP-BPS2 Pin-Sony-FE-FS-LA-LB-AR-C-FJ-N-S-SZ-Y-Series-VGP-BPS2 Sony battery 450.000 đ Số lượng: 1 Chiếc


  •  
  • Pin Sony FE, FS, LA, LB, AR, C, FJ, N, S, SZ, Y Series, VGP-BPS2


  • Đăng ngày 17-06-2012 04:32:27 AM - 3944 Lượt xem
  • Giá bán: 450.000 đ


  • Pin-Sony-FE-FS-LA-LB-AR-C-FJ-N-S-SZ-Y-Series-VGP-BPS2


Thông số kỹ thuật :  
             - Điện áp 11.1V
             - Dung lượng 4400mAh - 6cell Lion
             - Màu Đen
             - Tình Trạng Mới 100% (Full Box )
             - Nhóm pin Pin thay thế
             - Bảo hành 06 tháng 1 đổi 1
 
 
Dùng cho loại máy :
VAIO PCG-6C1N VAIO PCG-6P1L VAIO PCG-6P1P
VAIO PCG-6P2L VAIO PCG-6P2P VAIO PCG-792L
VAIO VGC-LA38C VAIO VGC-LA38C/S VAIO VGC-LA38G
VAIO VGC-LA38T VAIO VGC-LB50 VAIO VGC-LB50B
VAIO VGC-LB51 VAIO VGC-LB51B VAIO VGC-LB52B
VAIO VGC-LB52HB VAIO VGC-LB53B VAIO VGC-LB53HB
VAIO VGC-LB61B/P VAIO VGC-LB62B/P VAIO VGC-LB62B/W
VAIO VGC-LB63B/L VAIO VGC-LB63B/P VAIO VGC-LB63B/W
VAIO VGC-LB90S VAIO VGC-LB91S VAIO VGC-LB92HS
VAIO VGC-LB92S VAIO VGC-LB93HS VAIO VGC-LB93S
VAIO VGN-AR11 Series VAIO VGN-AR11S VAIO VGN-AR130G
VAIO VGN-AR150G VAIO VGN-AR170 VAIO VGN-AR170GU1
VAIO VGN-AR170PU2 VAIO VGN-AR18CP VAIO VGN-AR18GP
VAIO VGN-AR18TP VAIO VGN-AR190G VAIO VGN-AR21 Series
VAIO VGN-AR21B VAIO VGN-AR21M VAIO VGN-AR21S
VAIO VGN-AR230G VAIO VGN-AR250G VAIO VGN-AR25GP
VAIO VGN-AR270 VAIO VGN-AR28GP VAIO VGN-AR290FG
VAIO VGN-AR290G VAIO VGN-AR31E VAIO VGN-AR31M
VAIO VGN-AR31S VAIO VGN-AR320E VAIO VGN-AR370
VAIO VGN-AR38C VAIO VGN-AR38G VAIO VGN-AR390E
VAIO VGN-AR390FG VAIO VGN-AR50B VAIO VGN-AR51DB
VAIO VGN-AR52DB VAIO VGN-AR590E VAIO VGN-AR70B
VAIO VGN-AR71DB VAIO VGN-AR72DB VAIO VGN-AR80PS
VAIO VGN-AR80S VAIO VGN-AR81PS VAIO VGN-AR81S
VAIO VGN-AR82PS VAIO VGN-AR82S VAIO VGN-AR82US
VAIO VGN-AR90PS VAIO VGN-AR90S VAIO VGN-AR91PS
VAIO VGN-AR91S VAIO VGN-AR92PS VAIO VGN-AR92S
VAIO VGN-AR92US VAIO VGN-C11C VAIO VGN-C11C/B
VAIO VGN-C11C/G VAIO VGN-C11C/H VAIO VGN-C11C/P
VAIO VGN-C11C/W VAIO VGN-C12C VAIO VGN-C12C/B
VAIO VGN-C12C/W VAIO VGN-C12GPW VAIO VGN-C13G/H
VAIO VGN-C140F VAIO VGN-C140FP VAIO VGN-C140G/B
VAIO VGN-C140QG/B VAIO VGN-C150P/B VAIO VGN-C15GP/B
VAIO VGN-C15GPB VAIO VGN-C15TP/B VAIO VGN-C190CP/G
VAIO VGN-C190CP/H VAIO VGN-C190CP/P VAIO VGN-C190P/H
VAIO VGN-C1S/G VAIO VGN-C1S/P VAIO VGN-C1S/W
VAIO VGN-C1Z/B VAIO VGN-C210E/H VAIO VGN-C21CH
VAIO VGN-C21GH/W VAIO VGN-C21GHW VAIO VGN-C220E/H
VAIO VGN-C22CH VAIO VGN-C22GH/B VAIO VGN-C22GH/W
VAIO VGN-C250N/B VAIO VGN-C25G/B VAIO VGN-C25G/G
VAIO VGN-C25G/H VAIO VGN-C25G/L VAIO VGN-C25G/P
VAIO VGN-C25G/W VAIO VGN-C25GB VAIO VGN-C25T/G
VAIO VGN-C25T/H VAIO VGN-C25T/W VAIO VGN-C270CEG
VAIO VGN-C270CEL VAIO VGN-C270CEP VAIO VGN-C270CNH
VAIO VGN-C290 VAIO VGN-C291NW/G VAIO VGN-C291NW/H
VAIO VGN-C2S/G VAIO VGN-C2S/H VAIO VGN-C2S/L
VAIO VGN-C2S/P VAIO VGN-C2S/W VAIO VGN-C2Z/B
VAIO VGN-C31GH/W VAIO VGN-C31GHW VAIO VGN-C50HA/W
VAIO VGN-C50HB/W VAIO VGN-C51 Series VAIO VGN-C51HA/W
VAIO VGN-C51HB/W VAIO VGN-C60HB/G VAIO VGN-C60HB/H
VAIO VGN-C60HB/L VAIO VGN-C60HB/P VAIO VGN-C61 Series
VAIO VGN-C61G VAIO VGN-C61H VAIO VGN-C61HB/G
VAIO VGN-C61HB/H VAIO VGN-C61HB/L VAIO VGN-C61HB/P
VAIO VGN-C61L VAIO VGN-C70B/W VAIO VGN-C71B/W
VAIO VGN-C90 Series VAIO VGN-C90HS VAIO VGN-C90HS
VAIO VGN-C90NS VAIO VGN-C90S VAIO VGN-FE11H
VAIO VGN-FE11H.CEK VAIO VGN-FE11M.G4 VAIO VGN-FE11S
VAIO VGN-FE11S.CEK VAIO VGN-FE11S.G4 VAIO VGN-FE15C
VAIO VGN-FE18C VAIO VGN-FE18GP VAIO VGN-FE20
VAIO VGN-FE21 Series VAIO VGN-FE21/W VAIO VGN-FE25CP
VAIO VGN-FE25GP VAIO VGN-FE25TP VAIO VGN-FE28 Series
VAIO VGN-FE28CP VAIO VGN-FE28GP VAIO VGN-FE30B
VAIO VGN-FE31 Series VAIO VGN-FE31B/W VAIO VGN-FE31M
VAIO VGN-FE31Z VAIO VGN-FE32B/W VAIO VGN-FE32H/W
VAIO VGN-FE32HA/W VAIO VGN-FE32HB/W VAIO VGN-FE33 Series
VAIO VGN-FE33B/W VAIO VGN-FE33H/W VAIO VGN-FE33HB/W
VAIO VGN-FE35C VAIO VGN-FE35GP VAIO VGN-FE35TP
VAIO VGN-FE38CP VAIO VGN-FE38GP VAIO VGN-FE41E
VAIO VGN-FE41M VAIO VGN-FE41S VAIO VGN-FE41Z
VAIO VGN-FE45G/W VAIO VGN-FE45T/W VAIO VGN-FE48C
VAIO VGN-FE48G/H VAIO VGN-FE50B VAIO VGN-FE51B/H
VAIO VGN-FE52B/H VAIO VGN-FE53 Series VAIO VGN-FE53B/W
VAIO VGN-FE53HB/W VAIO VGN-FE550G VAIO VGN-FE570G
VAIO VGN-FE590 VAIO VGN-FE590GC VAIO VGN-FE590P03
VAIO VGN-FE590PA VAIO VGN-FE590PB VAIO VGN-FE630
VAIO VGN-FE630Q VAIO VGN-FE650G VAIO VGN-FE660G
VAIO VGN-FE670G VAIO VGN-FE680G VAIO VGN-FE690
VAIO VGN-FE690GB VAIO VGN-FE690PB VAIO VGN-FE770G
VAIO VGN-FE790 VAIO VGN-FE790GN VAIO VGN-FE790PL
VAIO VGN-FE870E/H VAIO VGN-FE870QE VAIO VGN-FE880E/H
VAIO VGN-FE890 VAIO VGN-FE890N/H VAIO VGN-FE90PS
VAIO VGN-FE90S VAIO VGN-FE91PS VAIO VGN-FE91S
VAIO VGN-FE92 Series VAIO VGN-FE92HS VAIO VGN-FE92NS
VAIO VGN-FE92S VAIO VGN-FJ10B VAIO VGN-FJ11/W
VAIO VGN-FJ11B/W VAIO VGN-FJ12/W VAIO VGN-FJ12B/W
VAIO VGN-FJ170/B VAIO VGN-FJ170P/B VAIO VGN-FJ180P/G
VAIO VGN-FJ180P/L VAIO VGN-FJ180P/R VAIO VGN-FJ180P/W
VAIO VGN-FJ21B/G VAIO VGN-FJ21B/L VAIO VGN-FJ21B/R
VAIO VGN-FJ22B/G VAIO VGN-FJ22B/L VAIO VGN-FJ22B/R
VAIO VGN-FJ270P/B VAIO VGN-FJ270P/BK1 VAIO VGN-FJ290
VAIO VGN-FJ290L1B VAIO VGN-FJ290L1G VAIO VGN-FJ290L1L
VAIO VGN-FJ290L1R VAIO VGN-FJ290L1W VAIO VGN-FJ290P1/G
VAIO VGN-FJ290P1/GK1 VAIO VGN-FJ290P1/L VAIO VGN-FJ290P1/LK1
VAIO VGN-FJ290P1/R VAIO VGN-FJ290P1/RK1 VAIO VGN-FJ290P1/V
VAIO VGN-FJ290P1/W VAIO VGN-FJ290P1/WK1 VAIO VGN-FJ370B
VAIO VGN-FJ3M/W VAIO VGN-FJ3S/W VAIO VGN-FJ56C
VAIO VGN-FJ56GP VAIO VGN-FJ57C VAIO VGN-FJ57GP
VAIO VGN-FJ58C VAIO VGN-FJ58GP VAIO VGN-FJ66C
VAIO VGN-FJ66GP/W VAIO VGN-FJ67C VAIO VGN-FJ67GP/W
VAIO VGN-FJ68C VAIO VGN-FJ68GP/W VAIO VGN-FJ76GP/W
VAIO VGN-FJ77C VAIO VGN-FJ78C VAIO VGN-FJ78GP/B
VAIO VGN-FJ79TP/V VAIO VGN-FJ79TP/W VAIO VGN-FJ90PS
VAIO VGN-FJ90S VAIO VGN-FJ91PS VAIO VGN-FJ91S
VAIO VGN-FJ92PS VAIO VGN-FJ92S VAIO VGN-FS Series
VAIO VGN-FS15C VAIO VGN-FS15GP VAIO VGN-FS15GP
VAIO VGN-FS15SP VAIO VGN-FS15TP VAIO VGN-FS18CP
VAIO VGN-FS18GP VAIO VGN-FS18SP VAIO VGN-FS18TP
VAIO VGN-FS195VP VAIO VGN-FS20 VAIO VGN-FS21
VAIO VGN-FS215B VAIO VGN-FS215E VAIO VGN-FS215M
VAIO VGN-FS215S VAIO VGN-FS215Z VAIO VGN-FS21B
VAIO VGN-FS22B VAIO VGN-FS22VB VAIO VGN-FS23B
VAIO VGN-FS25C VAIO VGN-FS25GP VAIO VGN-FS25SP
VAIO VGN-FS28C VAIO VGN-FS28GP VAIO VGN-FS28SP
VAIO VGN-FS30B VAIO VGN-FS315B VAIO VGN-FS315E
VAIO VGN-FS315H VAIO VGN-FS315M VAIO VGN-FS315S
VAIO VGN-FS315Z VAIO VGN-FS31B VAIO VGN-FS32B
VAIO VGN-FS33B VAIO VGN-FS35GP VAIO VGN-FS35TP
VAIO VGN-FS38C VAIO VGN-FS38GP VAIO VGN-FS3B
VAIO VGN-FS415E VAIO VGN-FS415M VAIO VGN-FS415S
VAIO VGN-FS43 VAIO VGN-FS48C VAIO VGN-FS48GP
VAIO VGN-FS500 VAIO VGN-FS500P12 VAIO VGN-FS50B
VAIO VGN-FS515 Series VAIO VGN-FS51B VAIO VGN-FS520B
VAIO VGN-FS52B VAIO VGN-FS530B VAIO VGN-FS53B
VAIO VGN-FS540P VAIO VGN-FS550 VAIO VGN-FS625B/W
VAIO VGN-FS630/W VAIO VGN-FS635B/W VAIO VGN-FS640/W
VAIO VGN-FS640QW VAIO VGN-FS645P/H VAIO VGN-FS660/W
VAIO VGN-FS675P/H VAIO VGN-FS680/W VAIO VGN-FS690
VAIO VGN-FS70B VAIO VGN-FS71B VAIO VGN-FS740/W
VAIO VGN-FS742/W VAIO VGN-FS745P/H VAIO VGN-FS750P/W
VAIO VGN-FS775P/H VAIO VGN-FS780/W VAIO VGN-FS790
VAIO VGN-FS7901 VAIO VGN-FS7902 VAIO VGN-FS840/W
VAIO VGN-FS875P/H VAIO VGN-FS875P/HK1 VAIO VGN-FS8900
VAIO VGN-FS8900M VAIO VGN-FS8900P3 VAIO VGN-FS8900P3K1
VAIO VGN-FS8900P4 VAIO VGN-FS8900P5 VAIO VGN-FS8900P5K1
VAIO VGN-FS8900V VAIO VGN-FS90PS VAIO VGN-FS90S
VAIO VGN-FS91PS VAIO VGN-FS91PSY VAIO VGN-FS91S
VAIO VGN-FS92PS VAIO VGN-FS92PS1 VAIO VGN-FS92PS2
VAIO VGN-FS92PS3 VAIO VGN-FS92PS6 VAIO VGN-FS92S
VAIO VGN-FS93G VAIO VGN-FS980 VAIO VGN-FS990
VAIO VGN-FT31B VAIO VGN-FT32B VAIO VGN-FT50B
VAIO VGN-FT51B VAIO VGN-FT52B VAIO VGN-FT52DB
VAIO VGN-FT53DB VAIO VGN-FT73DB VAIO VGN-FT90PS
VAIO VGN-FT90S VAIO VGN-FT91PS VAIO VGN-FT91S
VAIO VGN-FT92PS VAIO VGN-FT92S VAIO VGN-FT93S
VAIO VGN-FZ19VN VAIO VGN-N11H/W VAIO VGN-N11M/W
VAIO VGN-N11S/W VAIO VGN-N130G/W VAIO VGN-N130P/B
VAIO VGN-N150G/W VAIO VGN-N150P/B VAIO VGN-N170G/T
VAIO VGN-N170G/W VAIO VGN-N17C VAIO VGN-N17C/B
VAIO VGN-N17C/W VAIO VGN-N17G VAIO VGN-N19EP/B
VAIO VGN-N19VP/B VAIO VGN-N21E/W VAIO VGN-N21S/W
VAIO VGN-N21Z/W VAIO VGN-N230E/B VAIO VGN-N230E/T
VAIO VGN-N230E/W VAIO VGN-N230N/B VAIO VGN-N250EW
VAIO VGN-N250N/B VAIO VGN-N250QEW VAIO VGN-N270E/T
VAIO VGN-N270E/W VAIO VGN-N27GH VAIO VGN-N27GH/B
VAIO VGN-N29VN/B VAIO VGN-N31M/W VAIO VGN-N31Z/W
VAIO VGN-N320E/B VAIO VGN-N320E/W VAIO VGN-N350E/B
VAIO VGN-N350E/T VAIO VGN-N350E/W VAIO VGN-N37GH/B
VAIO VGN-N37GHB VAIO VGN-N385E/W VAIO VGN-N38E/W
VAIO VGN-N38M/W VAIO VGN-N38Z/W VAIO VGN-N50HB
VAIO VGN-N51B VAIO VGN-N51HB VAIO VGN-S150
VAIO VGN-S150F VAIO VGN-S150P VAIO VGN-S16GP
VAIO VGN-S16SP VAIO VGN-S170/P VAIO VGN-S170F
VAIO VGN-S18GP VAIO VGN-S18SP VAIO VGN-S1HP
VAIO VGN-S1XP VAIO VGN-S240 Series VAIO VGN-S25GP
VAIO VGN-S260 Series VAIO VGN-S260-Refurbished VAIO VGN-S260P
VAIO VGN-S26GP VAIO VGN-S26SP VAIO VGN-S270 Series
VAIO VGN-S270P VAIO VGN-S28GP VAIO VGN-S28SP
VAIO VGN-S350F VAIO VGN-S360 VAIO VGN-S360P
VAIO VGN-S36C/B VAIO VGN-S36C/S VAIO VGN-S36GP
VAIO VGN-S36GP/S VAIO VGN-S36SP VAIO VGN-S36TP
VAIO VGN-S370F VAIO VGN-S380 Series VAIO VGN-S380B
VAIO VGN-S380P VAIO VGN-S38CP VAIO VGN-S38CP/B
VAIO VGN-S38GP VAIO VGN-S38GP/B VAIO VGN-S38SP
VAIO VGN-S38TP VAIO VGN-S3HP VAIO VGN-S3XP
VAIO VGN-S430P/S VAIO VGN-S45SP VAIO VGN-S460/B
VAIO VGN-S460/B-Refurbished VAIO VGN-S460P/B VAIO VGN-S46GP
VAIO VGN-S46GP/B VAIO VGN-S46GP/S VAIO VGN-S470P/S
VAIO VGN-S47SP VAIO VGN-S480 VAIO VGN-S480P
VAIO VGN-S48CP/B VAIO VGN-S48GP VAIO VGN-S48GP/B
VAIO VGN-S49CP/B VAIO VGN-S4HP VAIO VGN-S4M/S
VAIO VGN-S4VP/B VAIO VGN-S4XP VAIO VGN-S50B
VAIO VGN-S51B VAIO VGN-S52B/S VAIO VGN-S53B/S
VAIO VGN-S54B/S VAIO VGN-S550P/S VAIO VGN-S55B/S
VAIO VGN-S55C/S VAIO VGN-S55CP/S VAIO VGN-S560P/B
VAIO VGN-S56C/B VAIO VGN-S56C/S VAIO VGN-S56CP/B
VAIO VGN-S56CP/S VAIO VGN-S56GP/S VAIO VGN-S570P/S
VAIO VGN-S580 VAIO VGN-S58CP/B VAIO VGN-S58GP/B
VAIO VGN-S59CP/B VAIO VGN-S5HP/B.G4 VAIO VGN-S5M/S.G4
VAIO VGN-S5VP/B.G4 VAIO VGN-S5XP/B.G4 VAIO VGN-S62PS/S
VAIO VGN-S62PSY VAIO VGN-S62PSY1 VAIO VGN-S62PSY2
VAIO VGN-S62PSY3 VAIO VGN-S62PSY4 VAIO VGN-S62S/S
VAIO VGN-S67TP VAIO VGN-S67TP/S VAIO VGN-S70B
VAIO VGN-S71PB VAIO VGN-S72PB/B VAIO VGN-S73PB/B
VAIO VGN-S90PS VAIO VGN-S90PSY VAIO VGN-S90PSY1
VAIO VGN-S90PSY2 VAIO VGN-S90PSY3 VAIO VGN-S90PSY4
VAIO VGN-S90PSY5 VAIO VGN-S90PSY6 VAIO VGN-S90S
VAIO VGN-S91PS VAIO VGN-S91PSY VAIO VGN-S91PSY1
VAIO VGN-S91PSY2 VAIO VGN-S91PSY3 VAIO VGN-S91PSY4
VAIO VGN-S91PSY5 VAIO VGN-S91PSY6 VAIO VGN-S91S
VAIO VGN-S92PS/S VAIO VGN-S92PSY VAIO VGN-S92PSY1
VAIO VGN-S92PSY2 VAIO VGN-S92S/S VAIO VGN-S93PS/S
VAIO VGN-S93PSY VAIO VGN-S93S/S VAIO VGN-S94PS
VAIO VGN-S94PS1 VAIO VGN-S94PS2 VAIO VGN-S94PS3
VAIO VGN-S94S VAIO VGN-SZ120P/B VAIO VGN-SZ12C/B
VAIO VGN-SZ12CP/B VAIO VGN-SZ13C/B VAIO VGN-SZ13CP/B
VAIO VGN-SZ13GP/B VAIO VGN-SZ140 VAIO VGN-SZ140PC
VAIO VGN-SZ140PD VAIO VGN-SZ150P/C VAIO VGN-SZ160P/C
VAIO VGN-SZ160P/C VAIO VGN-SZ16CP/C VAIO VGN-SZ170P/C
VAIO VGN-SZ17CP/C VAIO VGN-SZ180P/C VAIO VGN-SZ18CP/X
VAIO VGN-SZ18GP VAIO VGN-SZ18GP/C VAIO VGN-SZ22CP
VAIO VGN-SZ230P/B VAIO VGN-SZ23CP VAIO VGN-SZ23GP/B
VAIO VGN-SZ23TP/B VAIO VGN-SZ240 VAIO VGN-SZ25CP
VAIO VGN-SZ26CP VAIO VGN-SZ26TP/C VAIO VGN-SZ270P/C
VAIO VGN-SZ27CP VAIO VGN-SZ280P/C VAIO VGN-SZ281P/X
VAIO VGN-SZ281P/XK1 VAIO VGN-SZ28CP VAIO VGN-SZ28GP/C
VAIO VGN-SZ28TP VAIO VGN-SZ28TP/C VAIO VGN-SZ320CQP
VAIO VGN-SZ320P/B VAIO VGN-SZ32CP VAIO VGN-SZ32GP/B
VAIO VGN-SZ330P/B VAIO VGN-SZ33TP VAIO VGN-SZ33TP/B
VAIO VGN-SZ340 VAIO VGN-SZ35CP VAIO VGN-SZ360P/C
VAIO VGN-SZ36CP VAIO VGN-SZ36TP VAIO VGN-SZ36TP/C
VAIO VGN-SZ370P/C VAIO VGN-SZ37CP VAIO VGN-SZ381P/X
VAIO VGN-SZ390 VAIO VGN-SZ390PW1 VAIO VGN-SZ420NB
VAIO VGN-SZ420QN VAIO VGN-SZ422 VAIO VGN-SZ42C
VAIO VGN-SZ430N/B VAIO VGN-SZ432N VAIO VGN-SZ433N/B
VAIO VGN-SZ433NB VAIO VGN-SZ436N/B VAIO VGN-SZ43CN
VAIO VGN-SZ43GN/B VAIO VGN-SZ43TN/B VAIO VGN-SZ440
VAIO VGN-SZ44CN VAIO VGN-SZ44GN/B VAIO VGN-SZ450FN
VAIO VGN-SZ450N/C VAIO VGN-SZ452N VAIO VGN-SZ453N/B
VAIO VGN-SZ453NB VAIO VGN-SZ45CN VAIO VGN-SZ460N/C
VAIO VGN-SZ46CN VAIO VGN-SZ46TN/C VAIO VGN-SZ470N/C
VAIO VGN-SZ476N/C VAIO VGN-SZ47CN VAIO VGN-SZ480
VAIO VGN-SZ483N/C VAIO VGN-SZ483NC VAIO VGN-SZ486N/C
VAIO VGN-SZ48CN VAIO VGN-SZ48GN/C VAIO VGN-SZ48TN/C
VAIO VGN-SZ491N/X VAIO VGN-SZ4MN/B VAIO VGN-SZ4VN/X
VAIO VGN-SZ4VWN/X VAIO VGN-SZ4XN/C VAIO VGN-SZ4XWN/C
VAIO VGN-SZ51B/B VAIO VGN-SZ52B/B VAIO VGN-SZ53B/B
VAIO VGN-SZ5MN/B VAIO VGN-SZ5VWN/X VAIO VGN-SZ5XN/C
VAIO VGN-SZ5XWN/C VAIO VGN-SZ70B/B VAIO VGN-SZ71B/B
VAIO VGN-SZ72B/B VAIO VGN-SZ73B/B VAIO VGN-SZ80PS
VAIO VGN-SZ80PS1A VAIO VGN-SZ80PS2A VAIO VGN-SZ80PS3A
VAIO VGN-SZ80S VAIO VGN-SZ81PS VAIO VGN-SZ81S
VAIO VGN-SZ82PS VAIO VGN-SZ82S VAIO VGN-SZ83HS
VAIO VGN-SZ83NS VAIO VGN-SZ83S VAIO VGN-SZ90PS
VAIO VGN-SZ90S VAIO VGN-SZ91PS VAIO VGN-SZ91S
VAIO VGN-SZ92PS VAIO VGN-SZ92S VAIO VGN-SZ93HS
VAIO VGN-SZ93NS VAIO VGN-SZ93S VAIO VGN-Y18GP
VAIO VGN-Y70P VAIO VGN-Y90PSY VAIO VGN-Y90PSY1
VAIO VGN-Y90PSY2    
 
     

 

Sản phẩm cùng loại
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây